2109958790 Κάτω Ηλιούπολη: Σοφοκλή Βενιζέλου 11 - Άγιος Δημήτριος: Λεωφ. Βουλιαγμένης 315
Search Close
hero image
banner image

 

Oικογενειακή Θεραπεία
Φραγκιαδάκη Κατερίνα | Κλινική Ψυχολόγος Μ.Sc. - Ψυχοθεραπεύτρια Ηλιούπολη Αθήνα


H oικογενειακή θεραπεία εφαρμόζει τη Συστημική θεωρία. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία κάθε άτομο αποτελεί μέρος ενός βιοψυχοκοινωνικού συστήματος που έχει δομή και κανόνες. Η οικογένεια αποτελεί το βασικότερο ανθρώπινο κοινωνικό σύστημα. Μία αλλαγή σε ένα μέρος του συστήματος, θα επιφέρει αλλαγή σε όλα τα μέρη του.

Στα πλαίσια λοιπόν της ψυχοθεραπείας με βάση την συστημική προσέγγιση ο θεραπευόμενος κατανοείται μέσα από τα συστήματα, που ο ίδιος ανήκει και αλληλεπιδρά. Συγκεκριμένα, το βασικό σημείο της θεραπείας δεν είναι ο άνθρωπος αλλά το σύστημα των σχέσεων που ανήκει, δηλ. οι σχέσεις που έχει αναπτύξει στη συνεχή αλληλεπίδραση του με το οικογενειακό, κοινωνικό, εργασιακό και πολιτιστικό σύστημα.

Μέσω της θεραπείας θα αναγνωριστούν εκείνες οι σχέσεις και οι ρόλοι, που είναι υπεύθυνοι για την δυσλειτουργική συμπεριφορά. Στόχος είναι η απόκτηση νέων τρόπων αλληλεπίδρασης που θα προάγουν την αρμονική λειτουργία του συστήματος. Η συστημική θεραπεία πραγματοποιείται με ατομικές συνεδρίες, με θεραπεία ζεύγους καθώς και με μέλη της οικογένειας.